ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך

תארו לכם מצב בו אצל אדם היקר לליבכם חלה ירידה קוגניטיבית וכתוצאה מכך יש צורך לקבל החלטות משמעותיות עבורו. האם הייתם רוצים שאדם זר, אותו ממנה בית המשפט, יקבל עבורו החלטות אלה?
ומה לגביכם? לו לכם הייתה האפשרות לתכנן את העתיד שלכם, לתת הנחיות מדויקות כיצד יש לפעול בנושאים ובמצבים מסוימים ולקבוע מראש מי יהיו האנשים אשר יטפלו באותם עניינים ביום בו, חלילה, לא תהיו כשירים ולא תוכלו לקבל החלטות משמעותיות, לא הייתם בוחרים באפשרות הזו?
בדיוק לצורך זה קבע המחוקק, באמצעות תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962 (להלן: "החוק") את הכלי המשפטי החשוב הנקרא ייפוי כוח מתמשך.

מהו ייפוי כוח מתמשך?

מדובר במסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), המבין את משמעותו של ייפוי הכוח ואת תוצאותיו, לקבוע מי יטפל בענייניו בעתיד, אילו עניינים יטופלו ובאיזה אופן אם, חלילה, יאבד את שיקול דעתו ולא יוכל לעשות זאת בעצמו.

באמצעות ייפוי הכוח המתמשך אנו יכולים לבחור באנשים שאנו סומכים עליהם, אנשים אשר מכירים את הרצונות והצרכים שלנו ולתת להם הנחיות מדויקות כיצד אנחנו רוצים שהם ידאגו לנו בעניינים שונים בעתיד.
עד לאותו תיקון בחוק, כאשר אדם היה מאבד את היכולת לקבל החלטות מהותיות עקב ירידה קוגניטיבית הדרך היחידה לניהול ענייניו הייתה ע"י פנייה לבית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס. בהנחה וביהמ"ש קבע כי יש צורך במינוי אפוטרופוס הוא גם זה אשר קבע את זהותו. במקרים רבים אין אדם קרוב המוכן להתמנות לאפוטרופוס או שאין הסכמה בין בני המשפחה על זהות האפוטרופוס ואז ימנה ביהמ"ש אדם זר לחלוטין אשר יפעל בהתאם לשיקוליו בלבד.

לעניין זה חשוב להדגיש כי הליך מינוי אפוטרופוס עשוי לקחת זמן רב כך שבמהלך זמן זה עניינים חשובים לא מטופלים וקבלת החלטות מהותיות מתעכבת. כמו כן מדובר בבירוקרטיה מתישה, יש צורך בקבלת אישורים מבית המשפט על ביצוע פעולות שנראות טריוויאליות וכן נדרש פיקוח של האפוטרופוס הכללי.
ייפוי הכוח המתמשך מהווה חלופה לאפוטרופסות, אינו מצריך את אישור בית המשפט והינו כלי לתכנון עתידי המשקף את רצונותיו של האדם הממנה.

מי הם הגורמים הרלוונטיים?

ייפוי כוח מתמשך ייערך וייחתם בפני עו"ד שעבר הכשרה במשרד המשפטים והוסמך ע"י האפוטרופוס הכללי. עם זאת, ייפוי כוח לעניין רפואי ניתן לערוך גם בפני בעל מקצוע טיפולי (רופא/עו"ס/פסיכולוג/אח מוסמך). בנוסף, ישנם גורמים משמעותיים נוספים:

ממנה ("מייפה הכוח") – מי שבחר בעריכת ייפוי הכח המתמשך ומסוגל להבין את משמעותו, מטרותיו ותוצאותיו ובלבד שהינו בגיר (מעל גיל 18).

מיופה הכוח – אדם יחיד (כלומר מי שאינו תאגיד), בגיר (מעל גיל 18) שהממנה הסמיך אותו לפעול בשמו.
החוק קובע מספר מקרים בהם לא יוכל אדם להתמנות למיופה כוח, כך למשל לא יוכל להתמנות עוה"ד או בעל המקצוע שערך את ייפוי הכוח המתמשך וכאשר מדובר בעניינים רכושיים לא יוכל להתמנות כמיופה כוח פושט רגל שלא ניתן לו הפטר או חייב מוגבל חמור.

מיודע – אדם לו מיופה הכוח מחוייב לדווח בנוגע להחלטות או פעולות בנושאים שפורטו בייפוי הכוח ובתנאים שהגדיר הממנה. המטרה במינוי מיודע היא שתהיה בקרה על התנהלות מיופה הכוח.
החוק קובע 3 תחומים בהם ניתן להעניק ייפוי כוח מתמשך

עניינים אישיים

כל מה שנוגע לרווחתו האישית של מייפה הכוח והוא אינו רכושי או רפואי. כך למשל יכול מייפה הכוח לקבוע האם הוא מעוניין לעבור ולהתגורר בדיור מוגן כאשר יגיע היום בו יהפוך לסיעודי או שהוא מעדיף דווקא להמשיך ולהתגורר בביתו.

עניינים רפואיים

כל מה שנוגע לענייניו הרפואיים של מייפה הכוח. כך למשל יכול מייפה הכוח לקבוע את שם הרופא שהוא מעוניין שיטפל בו במקרה ויזדקק לטיפול רפואי.ענייני רכוש

כל מה שנוגע לטיפול בכספיו, נכסיו והתחייבויותיו של מייפה הכוח. כך למשל יכול מייפה הכוח לקבוע כי מיופה הכוח יוכל לבצע פעולות בחשבון הבנק שלו או להנחות אותו כיצד להשקיע את כספיו.


איך עורכים ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך ייערך וייחתם בפני עו"ד שעבר את ההכשרה של משרד המשפטים והוסמך לחתום על ייפוי כוח מתמשך ובלבד שאין לו עניין אישי בייפוי הכוח .אם מדובר בייפוי כוח לצרכים רפואיים בלבד (טופס ד' לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות) אזי ניתן לחתום גם בפני רופא/עו"ס/אח מוסמך/פסיכולוג. לאחר עריכת ייפוי הכוח המתמשך וחתימתו יופקד המסמך אצל האפוטרופוס הכללי.

כניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך וביטולו

ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקפו כאשר מייפה הכוח לא יהיה מסוגל לקבל החלטות, לבצע פעולות או להבין את משמעותם של הנושאים אשר לשמם ניתן ייפוי הכוח המתמשך ורק לאחר שהאפוטרופוס הכללי התרשם כי התקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף ואישר זאת. חשוב להדגיש כי כל עוד ייפוי הכוח המתמשך לא נכנס לתוקפו ומייפה הכוח נמצא כשיר, ניתן לערוך ולשנות את ייפוי הכוח המתמשך בכל עת.

ייפוי הכוח המתמשך יבוא לידי סיום במקרה של ביטול או פקיעה כפי שקבע המחוקק, בין היתר, במקרים הבאים:
⦁ פטירת מייפה הכוח או מיופה כוחו;
⦁ מייפה הכוח קבע בייפוי הכוח המתמשך מפורשות כי בהתקיים תנאי מסויים יבוא ייפוי הכוח המתמשך לסיומו;
⦁ מיופה הכוח אינו מעוניין לשמש יותר כמיופה כוח;
⦁ מיופה הכוח לא כשיר לבצע את התפקיד על פי חוק;
⦁ בית המשפט קבע כי מיופה הכוח לא פעל בהתאם להוראות שניתנו לו במסגרת ייפוי הכוח המתמשך.

עם זאת בעניינים רכושיים ישנו חריג הקובע כי במקרה של פטירת מייפה הכוח, כל עוד לא הוסמך גורם אחר כדין, למיופה הכוח תינתן הסמכות להמשיך בטיפול עניינים שוטפים כגון ניהול עסק או נכס ובכל הקשור למשל בהוצאות הקבורה של מייפה הכוח וזאת לתקופה שלא תעלה על 90 ימים.

 אנחנו כאן לעזור

נושא ייפוי הכוח המתמשך הינו רחב ומורכב כדי להעמיק ולהרחיב בנושא אנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות.
מאירי לצידך הוקמה מתוך חוויה אישית קשה, אך נוכחנו לדעת כי החוויה השלילית והתסכול קיימים אצל כל אחד מלקוחותינו ואף אצל בני משפחותיהם.
ההתמודדות של לקוחותינו היא כפולה, לא רק שכבר אינם חזקים ועצמאיים כבעבר, אלא שעליהם גם להתמודד מול חברות הביטוח הגדולות.
אנו מלווים את המבוטח ואת בני משפחתו החל ממועד הגשת התביעה ועד לרגע בו השגנו למבוטח את התוצאה הטובה ביותר עבורו.
לשמוע את ההתרגשות בקולו של הלקוח כשאנו מבשרים לו כי השגנו לו את זכויותיו או לבשר לבני משפחתו של המבוטח אשר הרימו ידיים במאבקם מול חברות הביטוח כי הצלחנו להפוך את החלטת חברת הביטוח היא בסופו של יום הסיבה לשמה הוקמה מאירי לצידך.
צור קשר

מוכן לפגישת ייעוץ ללא התחייבות?

מאירי לצידך מתמחה במתן שירותים למימוש הזכויות לאנשים סיעודיים מגופים ממשלתיים ומחברות הביטוח. אנחנו מזמינים אותך לפגישת ייעוץ ראשונית ללא כל התחייבות בטלפון, בזום או פנים אל מול פנים.

צור קשר
התכנים באתר הינם בגדר המלצה בלבד ואינם מהווים ייעוץ משפטי, כלכלי או רפואי
2021 ©    כל הזכויות שמורות למאירי לצידך
pencildatabasecalendar-full linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram